Greek
/ αρχική σελίδα / το Σήμα
Επιτροπή Διαχείρισης & Ελέγχου

Αρμοδιότητες της Επιτροπής

 • Κατάρτιση μητρώου των τοπικών σημάτων τα οποία δικαιούνται να χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Σήμα Τοπικής Ποιότητας (ΕΣΤΠ).
 • Έλεγχος του συνόλου της διαδικασίας εγγραφής στο μητρώο.
 • Σύνταξη των αναγκαίων τεχνικών εκθέσεων ελέγχου.
 • Υποβολή προτάσεων σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης εγγραφής τοπικών σημάτων.
 • Μέριμνα για τη συμμόρφωση με το γενικό κανονισμό.
 • Ανάπτυξη του λογότυπου του ΕΣΤΠ και έλεγχος της ορθής χρήσης του.
 • Υποβολή προτάσεων προς τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού κατόχου του ΕΣΤΠ σχετικά με τις αναγκαίες τροποποιήσεις του γενικού κανονισμού, του λογότυπου και του παρόντος κανονισμού.
 • Προβολή και προώθηση του ΕΣΤΠ.
 • Οργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης για όλους τους υπεύθυνους των τοπικών σημάτων.
 • Υποβολή σε ετήσια βάση μνημονίου διαχείρισης, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και προϋπολογισμού και προγράμματος δράσης για το επόμενο έτος, αρχής γενομένης από το επόμενο δωδεκάμηνο.
 • Προβολή των, κατά την κρίση της, αξιόλογων δραστηριοτήτων του ΕΣΤΠ στο πλαίσιο του γενικού κανονισμού, του καταστατικού του κατόχου του ΕΣΤΠ κλπ.

Σύνθεση της Επιτροπής

Τα μέλη της εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του κατόχου για τριετή θητεία. Αποτελεί τεχνικό όργανο. Τα μέλη είναι άμισθα.

 • Πρόεδρος: ο πρόεδρος του κατόχου του ΕΣΤΠ
 • Γραμματέας: ο γραμματέας του κατόχου του ΕΣΤΠ
 • Ένας εκπρόσωπος ανά χώρα + ένας ανά 3 τοπικά σήματα (κατ’ ανώτατο όριο τρεις ανά χώρα).
Εγγραφή στο μητρώο του Ευρωπαϊκού Σήματος Τοπικής Ποιότητας

 

 • Μητρώο τοπικών σημάτων:
  • Επιχειρήσεις και φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από το τοπικό σήμα.
  • Προϊόντα και υπηρεσίες κάθε επιχείρησης.
  • Αγαθά δημοσίου ενδιαφέροντος (οικισμοί, μουσεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις ...) κάθε πιστοποιημένου φορέα.
 • Αίτηση, τεκμηρίωση και επισκέψεις στην αιτούσα περιοχή.
 • Εγγραφή για μία τριετία.

Χρήση του Ευρωπαϊκού Σήματος Τοπικής Ποιότητας

 

 • Επίσημο υπόδειγμα ετικέτας, εγκεκριμένο από την Επιτροπή.
  Επί του παρόντος 
 • Χρήση από το προϊόν ή την υπηρεσία που έχει λάβει σχετική άδεια.
 • Λογότυπος χρήσης.
 • Κάθε τοπικό σήμα κοινοποιεί στην Επιτροπή σε ετήσια βάση πλήρη κατάλογο πιστοποιημένων φορέων, καθώς και των εγκεκριμένων προϊόντων τους, υπηρεσιών τους και αγαθών δημοσίου ενδιαφέροντος.
 • Κάθε τοπικό σήμα μεριμνά για την ορθή χρήση και συνδυασμό των συνυπαρχόντων σημάτων.

Επιθεωρήσεις

 

 • Όσες επιτόπιες επιθεωρήσεις κρίνονται απαραίτητες.
 • Τουλάχιστον μία επιθεώρηση σε κάθε περίοδο ανανέωσης.
 • Διεξάγονται από διαπιστευμένους τεχνικούς, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που διαθέτουν ανάλογη κατάρτιση.