Greek
/ αρχική σελίδα /
Γίνε μέλος!

Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν τα νομικά πρόσωπα που συμμερίζονται τους σκοπούς της και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Είναι κάτοχοι ή/και διαχειριστές Τοπικού Σήματος Ποιότητας συνδεδεμένου με συγκεκριμένη εδαφική επικράτεια η οποία βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης της τοπικής ποιότητας και της αειφόρου ανάπτυξης
  2. Αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) στην εδαφική επικράτεια της οποίας χρησιμοποιείται Τοπικό Σήμα Ποιότητας και συνεργάζεται με τον κάτοχο αυτού του Σήματος

Διαδικασία

  1. Για την καταχώρηση κάθε Σήματος στο Μητρώο πρέπει να υποβάλλεται γραπτή αίτηση προς την Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου (ΕΔΕ) της Ένωσης του ΕΣΤΠ, με βάση το έντυπο αίτησης που παρέχει η ΕΔΕ, και να προσκομίζονται οποιαδήποτε δικαιολογητικά απαιτούνται.
  2. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, η ΕΔΕ πραγματοποιεί οποιεσδήποτε επισκέψεις κρίνει κατάλληλες.
  3. Με βάση τα ανωτέρω, η ΕΔΕ καταρτίζει μια τεχνική έκθεση, η οποία περιγράφεται ακολούθως, με βάση την οποία αποφασίζεται η εγγραφή στο μητρώο ή η απόρριψη της αίτησης καταχώρισης στο μητρώο. Η έγκριση της εγγραφής ισχύει για χρονικό διάστημα τριών ετών.
  4. Ο φορέας που υποβάλλει αίτηση για το ΕΣΤΠ ενημερώνεται για τις αποφάσεις της επιτροπής εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερολογιακών ημερών το μέγιστο μετά από τη λήψη της απόφασης.
  5.  Σε περίπτωση απόρριψης, ο φορέας που υποβάλλει αίτηση για το ΕΣΤΠ δύναται να προσφύγει κατά της απόφασης ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.